Szkic DESIGN

Nadzór budowlany

W ramach kompleksowego nadzoru nad Państwa inwestycją, oferujemy następujące etapy:

I. Spotkanie z ekipą budowlaną – omówienie i przedstawienie projektu kierownikowi firmy budowlanej.

II. Organizacja pracy – sporządzenie harmonogramu prac ekip realizacyjnych co umożliwia Państwu śledzenie terminów dostaw oraz postępu prac na inwestycji.

III. Nadzór autorski nad projektem – wizyty architekta na budowie w celu monitorowania postępu prac zgodnych z harmonogramem, nadzorowanie poprawności wykonywany prac z projektem, sprawdzanie zamówień jakie zostały dostarczone na inwestycje, odbiory etapów prac.

IV. Spotkania branżowe – organizacja spotkań z podwykonawcami, umawianie spotkań wyjazdowych do sklepów, doradztwo materiałowe.

V. Stały kontakt – po każdej wizycie architekta na inwestycji zostaje do Państwa przesłany raport z naszego nadzoru. Podczas całego okresu projektowania są Państwo informowani o postępach pracy.

VI. Zamówienia produktów – dokonujemy zamówień produktów w Państwa imieniu oraz koordynujemy ich dostarczenie na inwestycję.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!

;